Kunst & design i Nordens Hus

Nordens Hus viser aktuell nordisk og baltisk kunst og design og har ulike rom som benyttes til dette. Vi har to utstillingslokaler i kjelleren, som benyttes til større og ofte lengre utstillinger. Disse kurateres av Nordens Hus og ligger nesten fastlagt i årene 2016 – 2018 .

I foajéen har vi skiftende utstillinger i perioder av 3 – 6 ukers varighet. Nordiske og baltiske kunstnere innenfor alle kunstsjangre og uttrykk er velkomne til å sende inn ønske om å stille ut i vår foajé.

 

Søknad om utstilling i foajéen

Søknadsfrist er 31. mars – 30. juni – 30. september og 31. Desember, og søknader taes i mot fortløpende. Man kan forvente å få svar om man har kommet med innenfor 14 dager etter at fristen er gått ut.

Du er hjertelig velkommen til å sende forslag eller spørsmål til:

gunn@nordichouse.is  med tittelen: Kunstutstilling

 

 

Ansøgningskriterier

Kunstneren må være bosatt i Norden og baltiske lande eller ha nordisk nasjonalitet bosatt i utlandet.

Søknaden sendes på skandinavisk eller engelsk.

Søknadsteksten bør være en kort beskrivelse av verkene og kunstuttrykket (maks en side), vedlagt CV av kunstner og bildemateriell (eks.)

Vi vurderer innkomne forslag hvert kvartal. Du vil få en bekreftelse på at søknanden er mottatt men kun utvalgte kunstnere blir kontaktet.

Beskrivelse av rommet

Foajéen på Nordens Hus er husets inngangsparti og husets hjerte hvor alle møtes om de skal i restauranten, bibioteket, konsert og – konferansesalen eller møtelokaler. Utstillingsarealet vil kunne romme ca 14 – 17 bilder med bredde 70-100 cm. Størrelse og antall er selvsagt fleksibelt og det brukes oppheng via list.