Nordens Hus er sekretariat for Nordisk Råds litteraturpriser

Nordens Hus i Reykjavik har siden åbningen haft en førende rolle i Islands litterære miljø. Huset er medstifter af og skueplads for to af landets største internationale litteraturfestivaler: Reykjaviks internationale litteraturfestival og Reykjaviks internationale børne- og ungdomslitteraturfestival. Biblioteket i Nordens Hus er det største af sin slags i Norden og litteraturarrangementer bliver afholdt i huset året rundt.

Siden 2012 har Nordens Hus haft en central rolle i Nordisk Ministerråds store satsning på børne- og ungdomslitteratur med adskillige projekter i hele Norden.

For yderligere information, kontakt Sigurdur Olafsson, leder for Nordens Hus litteraturprojekter, sigurdur@nordichouse.is – tlf. +354 5517030.

Nominerede til Nordisk Råds priser 2017

De nominerede til Nordisk Råds fem priser offentliggøres i løbet af året og alle priserne uddeles i Helsingfors 1. november i forbindelse med Nordisk Råds session.

Fotograf af Finlandia Huset: Eero Venhola 

De nominerede til:

Nordisk Råds litteraturpris offentliggøres 23. februar kl. 11 (dansk tid)

Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris offetliggøres 5. april kl. 11 (dansk tid)

Nordisk Råds musikpris 25. april

Nordisk Råds miljøpris i juni

Nordisk Råds filmpris i september.

Vinderne af Nordisk Råds priser offentliggøres og uddeles i Finlandia Huset i Helsingfors 1. november i forbindelse med Nordisk Råds session.

Nordisk Råds litteraturpris

Nordisk Råds litteraturpris er blandt de bedst kendte og mest prestigefyldte litteraturpriser inden for et specifikt sprogområde og kan dermed sammenlignes med priser som Booker-prisen, som tildeles i det angelsaksiske sprogområde og den franske Goncourt-pris.

Nordisk Råds litteraturpris er hvert år siden 1962 blevet tildelt et skønlitterært værk skrevet på et af de nordiske sprog og modtagerne har været nogle af de seneste årtiers førende nordiske fortattere.

Nordens Hus i Reykjavik vil derfor fremover fungere som sekretariat for de to Nordisk Råds litteraturpriser; Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris og Nordisk Råds litteraturpris.

Hjemmeside

Nyheder og pressemeddelelser

Barn- och ungdomslitteraturpris

Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris delades ut för första gången den 30 oktober 2013. Priset är det nyaste av Nordiska rådets fem priser, som alla delas ut årligen. Det är, precis som de övriga priserna, värt 350 000 danska kronor.

Vinnaren väljs varje år av en bedömningskommitté som består av representanter för de fem nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige), samt från Färöarna, Grönland, Åland och det samiska språkområdet. Två verk nomineras från vart och ett av länderna, de övriga områden kan nominera var sitt verk. Utdelningen av priset är resultatet av de nordiska kulturministrarnas mångåriga önskan om att stärka och lyfta barn- och ungdomslitteraturen i Norden.

Om prisstatyetten
Prisstatyetten heter Norrsken och den designerades av Astrid Wiwel från Danmark och Linn Wie från Norge. Statyetten är ren, enkel och tidlös. Materialet är klart, massivt glas, med fem olika glasyrfärger runt konturen.

Hjemmeside

Nyheder og pressemeddelelser

Løftet for nordisk børne- og ungdomslitteratur

Samarbejde på kultur- og kunstområdet har altid været en af hjørnestenene i det nordiske samarbejde, og respekt for børn og unges synspunkter og rettigheder er noget af det vi med rette har været stolte af i den nordiske demokratiske tradition.
Disse to ting sammenfattes godt i det øgede fokus som Nordisk Ministerråd i de seneste år har besluttet at lægge på nordiske projekter på børne- og ungdomslitteraturområdet. Løftet for nordisk børne- og ungdomslitteratur når meget bredt ud og der findes et solidt netværk der bidrager til at løfte de mange aktiviteter som løftet støtter, både de konkrete aktiviteter som løftet har støttet fra begyndelsen og andre som opstår hvert år.
Nordens Hus i Reykjavik forvalter løftet for Nordisk børne- og ungdomslitteratur på vegne af Nordisk Ministerråd. Nordens Hus i Reykjavik er et oplagt kraftcenter for det nordiske samarbejde på børne- og ungdomslitteraturområdet. Huset er veletableret på litteraturscenen i Reykjavik og har årtiers erfaring med organisering af internationale litteraturbegivenheder. Nordens Hus drager fordel af at arbejde i et land hvor litteraturen er i højsædet – i Unesco litteraturbyen Reykjavik, og i et land der med rette kan prale af en sagaarv tilhørende verdenslitteraturen.

Aktiviteter indenfor løftet for nordisk børne- og ungdomslitteratur 2017 består af følgende:

Forfatterskole for unge
I august 2017 vil Biskops Arnö Nordisk stå for Författarskola för unga (FFU), for femte år i træk. Det er lykkedes Biskops Arnö at skabe et højt kvalificeret og meningsfuldt sommerkursus for unge fra hele Norden. Kurset har været med til at styrke deltagerne i deres skriftlige kunnen og har givet dem øget selvtillid og redskaber som skrivende mennesker. De møder unge mennesker som deler deres interesse, nogen gange for første gang, får tid til samtale og udfordrer hinanden. Alle lærere er professionelle forfattere og det er med til at opretholde et højt kvalitativt niveau og forsikre at de unge tages alvorligt i deres ambition om at forbedre deres skriftlige fremstilling. Side.

Oversættelsesstøtte
Målsättningen med stödet är att bidra till att öka kunskapen om nordisk litteratur i de nordiska länderna och att öka tillgången till nordisk litteratur på medborgarnas egna språk. Målsättningen är även att stödet ska skapa ett grundlag för utväxling för författare i de nordiska länderna i samband med utgivningar, uppläsningar, arrangemang som är kopplade till presentation av verk som är nominerade till Nordiska rådets litteraturpriser och festivalarrangemang.

Nordiske forfatterbesøg
Hovedmålet med prosjektet Nordisk forfatterbesøk er:
– å formidle nordisk barne- og ungdomslitteratur til nordiske skoleelever (i aldersgruppen 10 til 16 år) og lærere og gi økt forståelse av nabospråkene, både i skriftlig og muntlig form.
– å øke kunnskapen om Norden som kulturell og politisk region, og å stimulere elevenes generelle leselyst er også en del av målsettningen.
Foreningerne Nordens Forbund (FNF) driver projektet. Forfattere som er nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2013-2017 skal, så vitt möjligt, prioriteres. Projektet betyder at de nominerede forfattere til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris får lov til at komme rundt og præsentere sig og sit forfatterskab til elever og til det øvrige lokale samfund i andre nordiske lande. Indsatsen har fokuseret på unge i provinsen som ikke altid nyder det samme kulturelle udbud som de unge i de større byer. Side.

Seminarer og netværksaktiviteter
Samarbejdet med Nordlitt er en meget vigtig del af Nordisk Ministerråds løft for nordisk børn- og ungdomslitteratur. Nordlitt er et samarbejde mellem nordiske institutioner, der varetager litteraturområdet: Kulturstyrelsen (DK), NORLA (NO), FILI (FI), Icelandic Literature Center (IS), Kulturrådet (SE) and FarLit (FO). Løftet har hvert år finansieret seminarer og netværksaktiviteter hvor Nordlitt har fået største delen af midlerne for at organisere større seminarer og lignende begivenheder som skal tiltrække de fagkyndige på børne- og ungdomslitteraturområdet.

PR materialer, messer
Kommunikationsarbejde, netværksarbejde og deltagelse i messer og andre vigtige begivenheder forbliver en vigtig del af løftets og prisens arbejde.
I kommunikationsarbejdet er pris og løft tæt tilknyttet. Det er vigtigt at være tilstede og deltage aktivt på relevante steder, eftersom hele børnebogbranchen findes der og de er et sted hvor vigtige beslutninger tages og hvor vi har mulighed for at promovere vores arbejde og fange alle nøgleaktører på en gang.